fbpx

Privacy verklaring

Met deze privacy verklaring willen wij vertellen hoe wij zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.  Deze privacyverklaring – voor het laatst aangepast op 29 februari 2020 – is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Onze Buurt

Wij voelen ons verantwoordelijk

Onze Buurt is een actie van Vereniging Ons Limburg. Hierna spreken we van Onze Buurt als we bedoelen “alle activiteiten en publicaties die samenhangen met de actie Onze Buurt van Vereniging Ons Limburg”.  Onze Buurt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en doet dit zorgvuldig. Dit betekent dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen en de  gegevens verwijderen wanneer we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Alle publiciteit rondom Onze Buurt  ligt in handen van Mediamanage (Wilhelminasingel 46, 6221BK te Maastricht). Voor vragen over het bewaken van jouw gegevens kun je schriftelijk terecht op ons postadres of Mailadres

De momenten waarop wij jouw persoonsgegevens ontvangen

Onze Buurt ontvangt persoonsgegevens van je bijvoorbeeld via het inschrijfformulier op de websites, de post, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens ontvangen via onze partners Oranje Fonds en Provincie Limburg.

Een aantal voorkomende situaties:

 • je wilt een financiële bijdrage aanvragen voor een project van jou organisatie, buurt of club. Wij ontvangen dan via ons webformulier allerlei gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en functie.
 • Jouw plan wordt door de jury geselecteerd voor de finale. Wij ontvangen dan van jou gegevens over de organisatie of groep namens welke jij het project hebt ingeschreven.
 • je wint de hoofdprijs of een van de troostprijzen van Onze Buurt. Dan ga je een overeenkomst aan met het Onze Buurt en onze partner Oranje Fonds, die de praktische uitkering van de prijs op zich neemt en controleert of het prijzengeld correct besteed wordt. Wij ontvangen gegevens via formulieren, per e-mail, telefoon of tijdens een gesprek.
 • je vult een enquête van Onze Buurt in over je deelname aan Onze Buurt.

Persoonsgegevens

Onze Buurt kan – afhankelijk van de situatie – de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam;
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • bankrekening;
 • functie;
 • IP-adres;
 • foto’s;
 • burgerservicenummer, wanneer daar een wettelijke verplichting voor bestaat;
 • eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een bijdrage, meedoen aan een activiteit, aanmelding voor een bijeenkomst of aangaan van een overeenkomst.

Doelen

Onze Buurt verwerkt persoonsgegevens voor een goede en efficiënte communicatie met en over de ingediende projecten die (kunnen) bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Daarbij gaat het om de volgende doeleinden:

 • informeren onze activiteit;
 • werving van deelnemers voor onze activiteit;
 • beoordelen en verwerken van aanvragen voor een financiële bijdrage aan projecten;
 • onderhouden van banden met en werving van partners;
 • onderzoek naar impact en beleving van Onze Buurt;
 • het verrichten van administratieve handelingen zoals uitbetaling van prijzengeld;
 • vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen, nakomen van Recht van Verzet of het voeren van geschillen;

AVG

Onze Buurt verwerkt bepaalde persoonsgegevens gebaseerd op ten minste 1 van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 AVG:

 • toestemming van de betrokkene;
 • uitvoeren van een overeenkomst;
 • wettelijke verplichting.

Verder verwerken wij persoonsgegevens omdat Onze Buurt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze zijn:

 • de bescherming van financiële belangen;
 • het duurzaam en afgestemd betrekken van ons netwerk bij het verwezenlijken van onze missie;
 • onderzoek naar impact en beleving van Onze Buurt.

Verstrekking aan derden

Met onze actie voor buurtprojecten brengt Onze Buurt personen met elkaar in contact voor deelnemen, samenwerking en/of kennisdeling. Daarbij kan Onze Buurt persoonsgegevens uitwisselen met derden. Bijvoorbeeld:

 • je dient een project in dat aansluit op een ander ingediend project. Onze Buurt kan dan aan beide projecten voorstellen om verder samen op te trekken om de kans op een prijs te vergroten. Onze Buurt zal dan contactgegevens doorgeven aan beide partijen.
 • Onze Buurt maakt gebruik van diensten van derden, zoals leveranciers op gebied van ICT, webservices, (tele)communicatie, onderzoek en administratie. In dat kader worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de afgesproken doeleinden en binnen de voorwaarden van een onderlinge verwerkersovereenkomst. In alle gevallen zorgt Onze Buurt ervoor dat deze derde partijen voldoen aan de waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.
 • jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer Onze Buurt aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Onze Buurt zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.

Bewaren van gegevens

Onze Buurt zal jouw gegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die wij in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen naar gelang de aard van de situatie. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, vanwege wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wanneer je gebruik maakt van jouw recht op verwijdering, wordt gekeken of er sprake is van wettelijke bewaarplicht zoals de fiscale bewaarplicht.

 • In geval van een financiële bijdrage van Onze Buurt, bewaren wij persoonsgegevens 7 jaar.
 • In geval van deelname aan Onze Buurt zonder financieel aspect, bewaren wij persoonsgegevens 5 jaar.
 • In geval van contact in het kader van werving van deelnemers of een informatieverzoek, bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar.

Gegevens worden verwijderd -digitaal en op papier- als je niet meer deel uitmaakt van ons actieve netwerk.

Beveiligen van gegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Onze Buurt de volgende maatregelen getroffen:

 • maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen te garanderen;
 • maatregelen gericht op het tijdig kunnen herstellen van de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonsgegevens bij een fysiek of technisch incident;
 •  logging, up to date firewalls en virusscanners, software tegen malware-aanvallen, het periodiek maken van back-ups, software en procedures waarmee de verantwoordelijke of verwerker wordt geattendeerd op het dreigende verstrijken van een bewaartermijn.
 • het periodiek evalueren van de doeltreffendheid van de genomen veiligheidsmaatregelen.
 • het beperken van het aantal personen dat toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het verlenen van toegang aan deze personen tot enkel persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden;
 • het overeengekomen van een geheimhoudingsbeding met een boeteclausule met alle personen aan wie toegang tot persoonsgegevens zal worden verleend;
 • het bewaren van persoonsgegevens op servers in een afgesloten ruimte;
 • het bewaren van papieren dossiers in afsluitbare kasten;
 • het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder betrokkenen;

Analyse en onderzoek

Onze Buurt streeft naar het duurzaam en afgestemd betrekken van deelnemers en (potentiële) deelnemers bij onze missie. Om dit te kunnen doen maken wij analyses – ondermeer door het afnemen van enquêtes. Dit doen wij om onze informatie af te stemmen en voor evaluatie. Gegevens uit de enquêtes worden niet doorgegeven aan derden, anders dan de partners Oranje Fonds en Provincie Limburg.

Cookies

Onze Buurt gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken). Met deze cookies kunnen wij en derde partijen  internetgedrag binnen en soms ook buiten onze website volgen. Door verder gebruik te maken van deze website gaan bezoekers van Onzebuurt.eu hiermee akkoord. Met Analytics cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. Door website gebruik te meten kunnen wij onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Ook gebruikt Onze Buurt via sociale media cookies van derden. Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop voor Facebook of het delen van pagina’s via social media.

Jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens

 • je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens.
 • wanneer je een verzoek doet, willen wij in de eerste plaats beoordelen of we je verzoek kunnen behandelen. Dat kan bijvoorbeeld als wij je identiteit kunnen vaststellen.
 • wij kunnen je verzoek weigeren wanneer de rechten van derden zwaarder wegen. Wij zullen dan schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
 • je hebt het Recht van Verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik van je gegevens door Onze Buurt.
 • je kunt een klacht indienen over het gebruik van persoonsgegevens door Onze Buurt, bij info@onzebuurt.eu of bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juni 2018. Onze Buurt kan deze privacyverklaring aanpassen. Op de website staat steeds de meest recente versie.

Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Cookies worden in deze site gebruikt om u de best mogelijk site te kunnen bieden. Als u verder gaat op deze site, of op "Accepteer" aan klikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Sluit