fbpx

Wat is Onze Buurt?

Onze Buurt is een actie die mensen en groepen stimuleert om zelf te werken aan de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp. Sinds 2012 ligt er jaarlijks een startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s voor het beste buurtplan van Limburg. Onze Buurt is een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg en wordt mede mogelijk gemaakt door Oranje Fonds, L1 en MGL. Sinds 2018 steunt ook Provincie Limburg deze actie, in het kader van de Sociale Agenda 2025.

De afgelopen jaren kwamen steeds meer inzendingen binnen, allemaal van wijk- of dorpsbewoners die een mooi idee hebben voor hun omgeving en kans willen maken op de hoofdprijs.

De jury kiest na een inschrijfperiode eerst de zes beste projecten van Limburg, die allemaal een mooi geldbedrag winnen. De winnende groepen hebben allemaal verbindende projecten ingeschreven die een voorbeeld zijn van burgerparticipatie. Na een presentatie-dag kiest de jury uit de zes finalisten het allerbeste project en dat wint de hoofdprijs van maximaal 45-duizend euro. De jury kan er ook voor kiezen om meerdere winnaars aan te wijzen.

Sinds 2020 kent de buurtenactie ook ‘Het Onze Buurt Zetje”, een stimuleringsbudget voor groepen die een goed plan hebben, maar nog wat steun nodig hebben om de eerste stappen te kunnen zetten naar een echt project. Met ‘Het Zetje” kan bijvoorbeeld advies, een notaris, administratiesysteem of eerste vergaderkosten betaald worden. Na een jaar doorgroeien kan de groep met een uitgewerkt plan nogmaals inschrijven en meedingen naar de hoofdprijs. 

Doelstelling 
De bedoeling is dat bewoners zelf iets bedenken ter verbetering van de omgeving. De bewoners moeten het samen uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Een project maakt meer kans om geselecteerd te worden voor de finale, naar mate het meer draagvlak heeft, origineler en reëler is en het beter uitgewerkt is. Het kan gaan om een fysieke facelift van de buurt, maar ook om een gezamenlijke activiteit die het gevoel van samenhang brengt in de wijk.

Aandacht in de media
Onze Buurt is er niet alleen voor het uitdelen van een budget, het gaat vooral om het bieden van een podium aan actieve en positieve wijkbewoners. De Limburgse regionale zender L1 en de MGL-bladen De Limburger en VIA volgen de wedstrijd op de voet, om ook andere burgers aan te zetten om actief te zijn in de maatschappij. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen en als mensen zien wat er allemaal voor moois kan gebeuren door samen de handen uit de mouwen te steken, worden ze hopelijk enthousiast voor een plan in eigen buurt.

Wie betaalt dit?
Ons Limburg is de vereniging van Limburgse woningcorporaties. Het heeft vanuit een aantal fusieprocessen in de sociale woningbouw een fonds gekregen dat monseigneur Poels begin vorige eeuw oprichtte voor opbouw van wijken. Om het geld een goed bestemming te geven werd in 2012 een wedstrijd bedacht voor wijken en dorpen. Ons Limburg heeft voor dit project partners gevonden in het Oranje Fonds en Provincie Limburg. Het Oranje Fonds heeft ervaring met het beheren van fondsen en stimuleren van buurtprojecten. Provincie Limburg steunt Onze Buurt door de projectkosten voor haar rekening te nemen in het kader van de Sociale Agenda 2025. Onze Buurt en en het provinciale online platform Wij Zijn Limburg trekken samen op. 

Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Cookies worden in deze site gebruikt om u de best mogelijk site te kunnen bieden. Als u verder gaat op deze site, of op "Accepteer" aan klikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Sluit